Applicatiebeheerder (GIS specialist) voor het GEO platform

Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel(s)
Roepnaam *
Voorletters
Geslacht *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Rijbewijs B
Contactinformatie
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres *
Telefoon *
Opleiding
Hoogst genoten opleiding *
Diploma *
Overige gegevens
Motivatiebrief *
CV *
Additionele informatie
Waar heb je deze vacature
gevonden? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
Waterschap Vallei en Veluwe hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Waterschap Vallei en Veluwe en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen 28 dagen nadat de procedure voor jou is afgerond, worden geanonimiseerd.

Bekijk de volledige privacyverklaring van Waterschap Vallei en Veluwe.
Sollicitatie pagina: Applicatiebeheerder (GIS specialist) voor het GEO platform bij Waterschap Vallei en Veluwe