Vacature Lid raad van commissarissen Landzijde
Kandidaatprofiel
De specifieke profieleisen geldend voor de vacature zijn: 
 • Financiële opleiding (minimaal een HEAO-diploma) is vereist;
 • Ervaring en expertise in zorgfinanciering zijn vereist;
 • Kennis van de diverse financieringsbronnen waarmee Landzijde te maken heeft is noodzakelijk;
 • Begrip van de geld- en subsidiestromen die van invloed zijn op Landzijde is gewenst;
 • Vertrouwdheid met bedrijfsvoering en ondernemerschap is essentieel.
Ten algemene gelden voor leden van de RvC o.a. de volgende profieleisen:
 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten;
 • Nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van Landzijde;
 • Affiniteit of ervaring met de zorg-/welzijns- en/of agrarische sector;
 • Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van zorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder;
 • Gevoel voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen, een eigen bijdrage te leveren aan de discussie en ook inbreng van anderen naar waarde kunnen schatten;
Lees verder in het zoekprofiel (zie de link hieronder)
Vacaturedetails: Lid raad van commissarissen Landzijde bij KLANT