Ervaren Jurist Consument, Wonen en Bestuur

Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsels
Roepnaam *
Voorletter(s) *
Geslacht *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Contactinformatie
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres *
LinkedIn
Telefoonnummer *
Hoogste afgeronde opleiding
Niveau *
Richting *
Brief + CV
Sollicitatiebrief *
CV *
Overige informatie
Waar zag je deze vacature voor het eerst? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Ja, ik geef hierbij toestemming aan Univé om mijn sollicitatie (contactgegevens, CV en motivatie) gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden met het oog op mogelijk toekomstige vacatures.
Privacy statement
Univé hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Univé zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Univé en worden opgenomen in onze database.
Sollicitatie pagina: Ervaren Jurist Consument, Wonen en Bestuur bij Univé