Vertrouwensarts Veilig Thuis

Veilig Thuis Twente
Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsels
Roepnaam *
Voorletters *
Geslacht *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Nationaliteit *
Contactinformatie
Straat *
Nummer *
Postcode *
Plaats *
Land
E-mailadres *
Telefoon *
Overige gegevens
Sollicitatiebrief *
Cv *
Werk- en denkniveau *
LinkedIn-profiel (URL)
Waar zag je deze vacature voor het eerst? *
Heb je op dit ogenblik een vaste of tijdelijke aanstelling bij één van de Twentse gemeenten of één van de gelieerde instellingen? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
De 14 Twentse gemeenten, Veiligheidsregio Twente, Waterschap Vechtstromen, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Stadsbank Oost Nederland, provincie Overijssel, SWB Midden Twente, Omgevingsdienst Twentse en Regio Twente hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bij het gebruik van deze website is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door de aangesloten organisaties en worden opgenomen in deze database. Je persoonsgegevens worden tot maximaal 4 weken na het laatste contactmoment bewaard.
Sollicitatiepagina: Vertrouwensarts Veilig Thuis