Assetengineer WTB en Atex coördinator

Persoonlijke gegevens
Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Roepnaam
Contactinformatie
E-mailadres
Telefoon
Overige gegevens
Motivatiebrief
Cv
Additionele informatie
Ga je akkoord met het privacy statement?
Privacy statement
Waterschap Rivierenland hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Waterschap Rivierenland en worden opgenomen in onze database.
Sollicitatiepagina: Assetengineer WTB en Atex coördinator bij Waterschap Rivierenland