Stagiaire Maatschappelijke Stage
alle regio's
Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel(s)
Roepnaam *
Geslacht *ManVrouw
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Contactinformatie
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres *
LinkedIn URL
Telefoon *
Opleiding
Opleidingsniveau *
Naam school *
Leerjaar *
Stage informatie
Voorkeur (Zorg)bedrijf? *
Houd de CTRL toets ingedrukt om meerdere opties te selecteren.
Voorkeur Regio? *
Houd de CTRL toets ingedrukt om meerdere opties te selecteren.
Startdatum Stage (dd-mm-jjjj) *
Einddatum Stage (dd-mm-jjjj) *
Gewenste datum werkbezoek (dd-mm-jjjj)
Overige gegevens
Motivatiebrief *
Waar ken je ons van? *
Waar zag je deze stageplaats voor het eerst? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
Parnassia Groep hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Parnassia Groep en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens worden tot 30 dagen bewaard na je laatste sollicitatie. Daarna worden je gegevens geanonimiseerd tenzij anders met jou is afgesproken.
Sollicitatie pagina: Stagiaire Maatschappelijke Stage bij Parnassia Groep