Open sollicitatie
(*)=verplicht
Persoonlijke gegevens
Roepnaam *
Voorletters *
Tussenvoegsel
Titulatuur
Achternaam *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Geslacht *
Nationaliteit
Contactinformatie
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats *
Land
E-mail adres *
Telefoon privé *
Telefoon mobiel *
Hoogst behaalde opleiding
Niveau *
Specialisatie
Richting
Diploma *
CV + toelichting
Geef in het CV ook aan naar wat voor functie u op zoek bent, dat maakt het voor ons makkelijker om voor u een functie te selecteren. *
Foto
(Alleen .jpg en .gif formaten)
Overig
Salarisindicatie (bruto per jaar)
Opzeg termijn
Werkervaring vanaf
Gewenste regio
Hou de de ctrl-toets vast voor meerdere keuzes.
Gewenste functiegroep
Hou de de ctrl-toets vast voor meerdere keuzes.
Gewenste branche
Hou de de ctrl-toets vast voor meerdere keuzes.
Waarvan kent u onze organisatie?
Ga je akkoord met het privacy statement? *
> Verzenden
Privacy Statement Metaplan Consultants

Metaplan respecteert de privacy van haar relaties en kandidaten van haar website. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Metaplan draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten en website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- CV
- IP-adres

Gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt als kandidaat vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken. Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor bemiddeling bij vacatures nu of in de toekomst. Dit betekent voor kandidaten die zich bij ons aanmelden om te worden bemiddeld, dat hun gegevens worden opgenomen in ons kandidaten-databestand voor de matching van (toekomstige) vacante posities.

Bewaartermijn
We zullen uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Voor persoonlijke informatie van kandidaten van Metaplan die in een bemiddelingstraject hebben gezeten is dit een jaar. Van kandidaten die ingeschreven staan in ons databestand wordt de informatie voor een periode van twee jaar bewaard. Na deze periode wordt de informatie verwijderd of geanonimiseerd tenzij er ander bewaartermijnen met u zijn afgesproken.

Derden
Metaplan gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht aan derden die niet aan ons gerelateerd zijn. De informatie wordt alléén met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Het is deze derden niet toegestaan de persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie of verwijdering
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Een verzoek kunt u sturen naar info@metaplanconsultants.nl. Verzoeken worden binnen 4 weken behandeld.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


Keizersgracht 590
1017 EN Amsterdam
Tel 31(0)20 6647721
Email info@metaplanconsultants.nl

Open sollicitatie bij Metaplan