IT Servicedesk medewerker
Voor de afdeling Informatisering & IT zijn we op zoek naar een:

IT Servicedesk medewerker 

Standplaats ’s-Hertogenbosch

De taakomvang bedraagt 1,0 fte. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar.  

HAS Hogeschool is een tophogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

De instelling heeft 3700 voltijdstudenten. Daarnaast volgen 640 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS Hogeschool is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 500 medewerkers werkzaam.

We zijn sinds kort georganiseerd in clusters, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor activiteiten op het gebied van onderwijs, kennisontwikkeling en kennistransfer (advies en cursussen).
In Den Bosch kennen we de domein-gerelateerde clusters Food & Industrie, Agri & Business en Leefomgeving & Natuur. De vestiging Venlo vormt een vierde, geografisch cluster voor Limburg, Oost-Brabant en Gelderland Zuid, waarbinnen al deze domeinen vertegenwoordigd zijn.

Dienst Informatisering & IT
De Dienst Informatisering & IT is binnen HAS Hogeschool verantwoordelijk voor het functioneel beheer van alle binnen de HAS gebruikte applicaties, voor het beschikbaar stellen van werkplekken en opslagdiensten, voor het afhandelen van alle gebruikersvragen, het (doen) oplossen van problemen en verstoringen, en voor het coördineren van alle wijzigingsverzoeken.

IT is belangrijk voor de HAS. Om de organisatie nog beter van dienst te kunnen zijn investeren wij de komende jaren in het verder uitbouwen van onze informatie-architectuur en ons applicatielandschap, en bouwen wij de voormalige afdeling ICT om naar een professionele Dienst. We versterken I&I op de huidige functiegebieden functioneel en technisch beheer, gebruikersondersteuning en informatiebeveiliging, en daarnaast introduceren we nieuwe functies op onder andere de gebieden informatiemanagement en -architectuur, change & release management, incident management en delivery management.

 
Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj. / Fields with a * are required. Enter date fields as dd-mm-yyyy.
Persoonlijke gegevens / Personal details
Achternaam / Surname *
Tussenvoegsel(s) / Surname prefix
Roepnaam / First name *
Geslacht / Gender *
Titel / Title
Titel achter naam / Academic title
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) / Date of birth *
Contactinformatie / Contact details
Straat / Street *
Huisnummer / Number *
Postcode / Postal code *
Woonplaats / Town/City *
Land / Country
E-mail adres / E-mail adress *
Telefoon / Telephone *
Opleiding / Education
Hoogst genoten opleiding / Level of education *
Overige gegevens / Other information
Motivatiebrief / Application letter *
CV / Résumé *
Additionele informatie / Additional information
Ben je op dit moment bij ons in dienst? / Are you currently employed with us? *
Waar ken je ons van? / How do you know us? *
Waar zag je deze vacature voor het eerst? / Where did you first see this vacancy? *
Ga je akkoord met het privacy statement? / Do you accept the terms of agreement? *
Ja, ik geef hierbij toestemming aan de HAS om mijn gegevens (contactgegevens, CV en motivatie) gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. / Yes, I hereby give permission to the HAS to keep my details (contact details, CV and motivation) in the portfolio for a maximum of 1 year with a view to possible future vacancies.
Privacy statement
Wij hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Je gegevens worden tot maximaal 4 weken na het laatste contactmoment in onze database bewaard, tenzij je toestemming geeft voor het bewaren van je gegevens voor maximaal 1 jaar na het laatste contactmoment, daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door ons en worden opgenomen in onze database.
/
We value your privacy. We therefore take utmost care when handling your data. This data will be treated as confidential and exclusively used for recruitment and selection purposes. We will not provide this data to third parties, unless we are compelled by law to do so. Your data will be stored in our database for a maximum of 4 weeks after the last contact moment, unless you give permission to store your data for a maximum of 1 year after the last contact moment, after which your data will be automatically anonymised. By sending the application form you agree that your personal details will be processed by us and stored in our database.
Sollicitatie pagina: IT Servicedesk medewerker bij HAS Hogeschool