Docent Bedrijfseconomie
Voor de Engelstalige opleiding International Food & Agribusiness (IFA) zijn we op zoek naar een:

Docent Bedrijfseconomie 
Standplaats ’s-Hertogenbosch

De taakomvang bedraagt 1.0 fte. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Tevens bieden wij startende docenten een uitstekend begeleidingstraject aan, met name voor kandidaten zonder specifieke onderwijservaring en/of onderwijskundige opleiding.

Achtergrond
Het 4 jarige Bachelor programma International Food & Agribusiness biedt een inspirerende, internationale leeromgeving en heeft een focus op de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen wereldwijd, en meer specifiek op duurzame voedsel- en agribusiness in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Afgestudeerden van IFA hebben praktische business ervaring en gedetailleerde kennis op het gebied van toenemende duurzaamheid in supply chains. Verder hebben ze basis technologische kennis in de domeinen: crop, dier of food, met een link naar de ontwikkeling van aan de agrifood sector gerelateerde circulaire economie  


Inhoud van de functie
 • het verzorgen van onderwijs en trainingen (colleges, cursussen, projecten, stagebegeleiding en begeleiding afstudeerprojecten) binnen het vakgebied bedrijfseconomie;
 • coördinatie en kwaliteitszorg (continu verbeteren) van onderwijs;
 • studieloopbaanbegeleiding/coachen van studenten;
 • uitvoeren van projecten in samenwerking met het bedrijfsleven in de agri-en foodsector;
 • onderhouden van een extern (bij voorkeur ook internationaal) netwerk op het eigen vakgebied en bijhouden van actuele ontwikkelingen en vertalen naar relevante onderwijsproducten;
 • mede vormgeven en ontwikkelen van het curriculum van de opleiding.
Wij zoeken een collega
 • met actuele vakinhoudelijke kennis en/of vaardigheden m.b.t.bedrijfseconomie;
 • met minimaal 5 jaar veelzijdige werkervaring  in een bedrijfseconomische/financiële functie, liefst in een internationale omgeving;
 • met grondige kennis van klassieke economische begrippen: verslaggeving, financiering, kostencalculaties;
 • met kennis van voor de opleiding relevante toepassingsgebieden: ondernemerschap, business planning, international business
 • met ervaring (is een pré) of affiniteit met het werken met studenten en/of cursisten;
 • voor wie Engelstalig onderwijs verzorgen geen probleem is;
 • met goede kennis van excel;
 • die affiniteit heeft met de agri-food sector (is een pré);
 • op HBO- of master werk- en denkniveau.
Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj. / Fields with a * are required. Enter date fields as dd-mm-yyyy.
Persoonlijke gegevens / Personal details
Achternaam / Surname *
Tussenvoegsel(s) / Surname prefix
Roepnaam / First name *
Geslacht / Gender *
Titel / Title
Titel achter naam / Academic title
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) / Date of birth *
Contactinformatie / Contact details
Straat / Street *
Huisnummer / Number *
Postcode / Postal code *
Woonplaats / Town/City *
Land / Country
E-mail adres / E-mail adress *
Telefoon / Telephone *
Opleiding / Education
Hoogst genoten opleiding / Level of education *
Overige gegevens / Other information
Motivatiebrief / Application letter *
CV / Résumé *
Additionele informatie / Additional information
Ben je op dit moment bij ons in dienst? / Are you currently employed with us? *
Waar ken je ons van? / How do you know us? *
Waar zag je deze vacature voor het eerst? / Where did you first see this vacancy? *
Ga je akkoord met het privacy statement? / Do you accept the terms of agreement? *
Ja, ik geef hierbij toestemming aan de HAS om mijn gegevens (contactgegevens, CV en motivatie) gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. / Yes, I hereby give permission to the HAS to keep my details (contact details, CV and motivation) in the portfolio for a maximum of 1 year with a view to possible future vacancies.
Privacy statement
Wij hechten grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Je gegevens worden tot maximaal 4 weken na het laatste contactmoment in onze database bewaard, tenzij je toestemming geeft voor het bewaren van je gegevens voor maximaal 1 jaar na het laatste contactmoment, daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door ons en worden opgenomen in onze database.
/
We value your privacy. We therefore take utmost care when handling your data. This data will be treated as confidential and exclusively used for recruitment and selection purposes. We will not provide this data to third parties, unless we are compelled by law to do so. Your data will be stored in our database for a maximum of 4 weeks after the last contact moment, unless you give permission to store your data for a maximum of 1 year after the last contact moment, after which your data will be automatically anonymised. By sending the application form you agree that your personal details will be processed by us and stored in our database.
Sollicitatie pagina: Docent Bedrijfseconomie bij HAS Hogeschool