Open sollicitatie
Velden met * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsels
Roepnaam *
Voorletters *
Titel
Titel achter naam
Geslacht *
Geboortedatum *
Rijbewijs B
Contactinformatie
Straat *
Nummer *
Postcode *
Plaats *
E-mail adres *
Telefoon *
Overige gegevens
Sollicitatiebrief *
CV *
Gewenst aantal uren per week
Gewenste discipline *
Om meerdere disciplines te
selecteren houdt de CTRL-toets ingedrukt.
Per wanneer beschikbaar? *
Gewenst bruto jaarsalaris
Gewenst functieniveau *
Waar ken je ons van? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
De Omgevingsdienst Groningen hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij zullen je gegevens uit de database verwijderen zodra je daarom verzoekt. In ieder geval worden je gegevens 6 maanden na je sollicitatie uit de database verwijderd. De Omgevingsdienst Groningen streeft naar een evenwichtige personeelsopbouw voor wat betreft geslacht, leeftijd en participatie van allochtonen; bij de selectie van de kandidaten wordt hiermee rekening gehouden. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt en worden opgenomen in onze database.
Open sollicitatie Omgevingsdienst Groningen