Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens

Achternaam *
Tussenvoegsels
Roepnaam *
Geslacht *
Geboortedatum (dd-mm-jjjjj) *
E-mailadres *
Alternatief e-mail adres
Mobiele telefoon *
Telefoon
CV (uploaden) *

Overige informatie

Om te zorgen dat jouw gegevens zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomen, stellen we
een aantal additionele vragen.
Opleidingsinstelling *
Opleidingsniveau *
Studierichting *
Opleidingsnaam
(verwachte) Afstudeerperiode *
Waar zag je dit evenement voor het eerst? *
De door jou aan ons verstrekte gegevens zullen wij gebruiken om jou te informeren over
recruitmentactiviteiten en carrièremogelijkheden bij KPMG.
Mogen wij je blijven informeren? *

Privacystatement

Ga je akkoord met het privacy statement? *
De verantwoordelijke KPMG Staffing & Facility Services B.V. verwerkt je persoonsgegevens (in zijn gegevensbestanden) ten behoeve van recruitmentactiviteiten van KPMG N.V. en/of één van zijn dochtermaatschappijen. Je persoonsgegevens zullen voor de duur van 1 jaar worden bewaard. Indien je wilt dat je persoonsgegevens op enig moment niet meer worden verwerkt door KPMG of als je die wilt aanpassen, geef dit dan door per e-mail: recruitment@kpmg.nl