Open sollicitatie
Velden met * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsels
Roepnaam *
Initialen *
Geslacht *
Geboortedatum *
Rijbewijs
Ik bezit een eigen vervoersmiddel, namelijk:
Contactinformatie
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mailadres *
Telefoon *
Mobiele telefoon *
Werkervaring
Organisatie
Functie
Branche
Startdatum (dd-mm-jjjj)
Einddatum (dd-mm-jjjj)
Referentie
Telefoon
Opleiding
Niveau
Richting
Diploma
Naam instelling
Specialisatie
Overige gegevens
CV *
Sollicitatiebrief *
Waar ken je ons van?
Ik ga akkoord met de privacy verklaring *
Privacy verklaring
Bij het versturen van je sollicitatie worden jouw persoonsgegevens opgenomen in onze database. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. We verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht toe zijn. Sollicitaties worden in principe één jaar in onze database bewaard, maar je kunt te allen tijde tijdens of na de sollicitatie aangeven dat je wilt dat jouw gegevens na de sollicitatieprocedure direct worden verwijderd. Wij zullen er dan voor zorgen dat jouw gegevens maximaal vier weken na de sollicitatieprocedure worden verwijderd, of vier weken na het indienen van het verzoek. Jouw verzoek kun je indienen bij de contactpersoon die verantwoordelijk is voor jouw sollicitatie of via de algemene contactgegevens die te vinden zijn op de website.
Open sollicitatie bij Evean