Open sollicitatie Icare
Velden met * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsels
Roepnaam *
Initialen *
Geslacht *
Geboortedatum *
Rijbewijs
Ik bezit een eigen vervoersmiddel, namelijk:
Contactinformatie
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mailadres *
Telefoon *
Mobiele telefoon *
Overige gegevens
CV *
Sollicitatiebrief *
Waar ken je ons van?
Ik ga akkoord met de privacy verklaring *
Privacy verklaring
Door het versturen van je sollicitatie ga je akkoord met de opname van je persoonsgegevens in de database. Deze gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. We verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht toe zijn. Wij halen je gegevens uit de database als jij daarom verzoekt. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht, geslacht, overtuiging of afkomst wordt gevraagd te reageren. Sollicitaties worden twee maanden bewaard, open sollicitaties zes maanden.
Open sollicitatie bij iCare