Open sollicitatie

Velden met * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsel
Roepnaam *
Geslacht *
Geboortedatum *
Contactinformatie
Straat *
Nummer *
Postcode *
Plaats *
E-mail adres *
LinkedIn profiel
Telefoon *
Opleiding
Niveau *
Richting *
Overige gegevens
Brief *
CV *
Additionele informatie
Wil je voltijd werken? *
Gewenst aantal uren per week
Gewenste functieniveau *
Houd de CTRL toets ingedrukt om meerdere opties te selecteren.
Gewenste functiegroep *
Houd de CTRL toets ingedrukt om meerdere opties te selecteren.
Noem drie van je vaardigheden
vaardigheid 1 *
vaardigheid 2 *
vaardigheid 3 *
Gewenst bruto maandsalaris
(Alleen geheel getal)
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
De Dommel hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door De Dommel en worden opgenomen in onze database. Jouw persoonsgegevens zullen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure automatisch worden geanonimiseerd.
Open sollicitatie bij De Dommel