Open Sollicitatie

Velden met een * zijn verplicht. Data noteren als dd-mm-jjjj.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Voorvoegsel
Roepnaam *
Geslacht *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Contactinformatie
E-mail adres *
Mobiele telefoon *
Opleiding
Niveau *
Richting *
Overige gegevens
Brief *
CV *
Waar ben je op dit moment in dienst? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
Het Waterschapshuis hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Het Waterschapshuis en worden opgenomen in onze database. Jouw persoonsgegevens zullen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure automatisch worden geanonimiseerd.
Sollicitatie pagina: Open Sollicitatie bij De Dommel