Systeem- en netwerkbeheerder (32 - 36 uur)
Standplaats:
De organisatie
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.
 
Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.
 
Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Het team ICT-diensten:
Binnen het proces Facilitair & ICT zaken verzorgt het team ICT de gehele aanbodkant van de ICT bij het waterschap. De meer dan 25 leden van het team werken in ICT-projecten, in beheer en ontwikkeling van applicaties, ICT-middelen en de systeem- en netwerken. Samen staan we voor kwaliteit, continuïteit en informatieveiligheid van de ICT.
Samen met de andere 5 collega technische beheerders beheer en ontwikkel je het netwerk, de systemen en de ICT infrastructuur zodanig dat de informatievoorziening van het waterschap Brabantse Delta een hoge continuïteit, veiligheid en een goede performance heeft. Je analyseert trends, capaciteit en performance om problemen voor te zijn en uitbreidingen op tijd in te plannen. We werken met scrum en een backlog, planmatig werken is iets waar we mee aan de slag zullen blijven gaan. Daarnaast draag je bij aan innovaties en adviezen zodat de ICT infrastructuur ook klaar voor toekomstige ICT-ontwikkelingen. Je bent verantwoordelijk voor een deel van dit werkgebied. Activiteiten hiervoor voer je zelfstandig uit. Bij uitbestede diensten stuur je hiervoor de leverancier aan. Deze opdracht voer je ook uit in samenwerking met andere collega’s van het team ICT.

Wat ga je doen:
Binnen het team van 6 systeembeheerders worden naar gelang de kennis, kunde en ambities van de medewerkers de kennisgebieden verdeeld. Met elkaar sparren en van elkaar leren is een vanzelfsprekendheid.

Jouw werkgebied is breed, maar er zullen ook enkele onderdelen zijn waar jij de trekker van bent. Informatieveiligheid, zowel op techniek als in onze werkprocessen, is hier altijd een onderdeel van.
Je ontdekt problemen vroegtijdig en hecht waarde aan een goed functionerende omgeving, wat leidt tot tevreden gebruikers. We streven binnen het team naar een hoge mate van standaardisering, je speelt hierin een actieve rol. Daarnaast voer je taken uit op het gebied van werkplek beheer, reguliere updates en je participeert in projecten. Je behandelt en bewaakt 2e-lijns meldingen, incidenten en wijzigingen.

Je bent het aanspreekpunt voor de applicatiebeheerders, dba-ers, integratiespecialisten, informatieanalisten, collega systeembeheerders en projectleiders voor jouw werkgebieden.
We werken volgens ICT procedures (afgeleid van ITIL) en registreren incidenten en wijzigingen in een ITSM. Technisch documenteren en registreren zit jou in het bloed. Je deskundigheid zet je ook in bij het verbeteren van onze manier van werken en het opzetten en verkennen van nieuwe ICT-voorzieningen. Team ICT faciliteert ook de infrastructuur die de proces automatisering mogelijk maakt. Hierdoor kunnen de kerntaken van het waterschap goed uitgevoerd worden. Kennis hiervan, of ambities om dit te leren kennen zijn onmisbaar. De teamleden van systeem- en netwerkbeheer voorzien ook gezamenlijk 24x7 standby-rooster.
 • Je bent een ervaren Systeem- en Netwerkbeheerder met brede kennis en ervaring op verschillende vakgebieden, eventueel ondersteund met een certificering.Bijvoorbeeld;
 • Backend systemen;
 • Microsoft365, Microsoft Azure, Nutanix AHV, VMWare, Microsoft Server Operating Systems en storage;
 • Frontend systemen;
 • Citrix waaronder app layering;
 • Softwaredistributie, packaging, Intune, Mobile Device Management;
 • Cisco netwerken, firewalls;
 • Backup producten als VEEAM en Data Domain;
 • Je hebt ervaring op het gebied van (geautomatiseerd) beheer en monitoren van systeem, netwerk en/of infrastructuur;
 • Je hebt ervaring en kennis van methodes als ITIL, Scrum, ISO 2700x (onder meer BIO).
 • Security en informatieveiligheid is voor jou verweven in alle onderdelen en processen binnen ICT;
 • Kennis en ervaring op het gebied van ICT dienstverlening tbv Proces Automatisering is zeker een pré;

Je bent:
 • proactief en oplossingsgericht;
 • initiatiefvol en je gaat geen uitdaging uit de weg;
 • in je element als je zaken kan regelen en organiseren; Je hebt ervaring met regievoering op uitbesteed technisch beheer;
 • gericht op samenwerken; terugkoppeling geven en ontvangen gaat je goed af;
 • gestructureerd in je werk en je werkt volgens afgesproken procedures en onderhoudt deze;
 • in staat vernieuwingen in technologie en veranderingen in de manier van werken als een uitdaging te zien en makkelijk op te pakken;
 • actief in het volgen van IT-ontwikkelingen, innovaties en daarbij behorende opleidingen;
 • communicatief en schriftelijk vaardig.
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag belegd zijn. Opleiding- en ontwikkelmogelijkheden zijn ruimschoots aanwezig, zowel op technisch als persoonlijk vlak.

Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband van 36 uur minimaal € 2.966 en maximaal € 4.024 bruto per maand (schaal 9). Daarnaast bieden we een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden zoals het individueel keuzebudget (IKB) van 21% van je bruto salaris, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen! De vacature blijft openstaan tot het moment dat we een geschikte kandidaat gevonden hebben. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kim Struijs, teammanager ICT, telefoonnummer 076 564 1451. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Angela Timmers (076 564 1425) of Tessie Horn (076 564 1136).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacaturedetails: Systeem- en netwerkbeheerder (32 - 36 uur) bij Waterschap Brabantse Delta