Projectmanager
Standplaats:
De organisatie
                                               Dijk van een projectmanager gezocht!

Wie zijn wij?
Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd!

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en samen met al onze partners.

Voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat waterschap Brabantse Delta de komende decennia tientallen kilometers waterkering versterken. Voor deze projecten zoeken wij een

                                                       PROJECTMANAGER
                                                                 36 uur

Als projectmanager heb je een rol binnen het proces Bouwen en draag je bij aan het programma Waterveiligheid. Vanuit het proces Bouwen worden alle investeringsprojecten van het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem, de waterkeringen en de waterzuiveringen voorbereid en uitgevoerd. Het team van het proces Bouwen bestaat uit ruim 70 medewerkers. Het waterschap werkt volgens het IPM (Integraal Project Management)-model. Als projectmanager geef je leiding aan je IPM kernteam, waarbij je aandacht en ruimte geeft voor innovatie, competentie ontwikkeling en teamontwikkeling.

De functie
De projecten voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn in omvang grote en inhoudelijk complexe opgaves. Deze projecten verlangen naast professionele projectsturing en een krachtig samenspel met partners en bewoners in onze omgeving ook om een bijdrage in de organisatieontwikkeling en professionalisering van het waterschap. Ervaring met dit type van projecten is daarom belangrijk. Je start met het dijkverbeteringsproject Geertruidenberg-Amertak. Je managet het project en legt daarbij verantwoording af aan de programmadirecteur Waterveiligheid. Daarbij is afstemming met bestuurders, stakeholders en interne belanghebbenden van groot belang.
 
Wat zoeken we?
Je beschikt over een brede kennis op het gebied van projectmanagement in een complex omgevingskader en je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een visie en in een strategisch plan van aanpak, die je ook kan verwezenlijken. Je kan een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Daarnaast ben je besluitvaardig, ondernemend, resultaatgericht, relatiegericht, communicatief sterk en je kan goed organiseren. Je bent iemand die initiatief neemt, open staat voor vernieuwingen en deze ook brengt. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust. Je weet het beste uit je team te halen en draagt bij aan de ontwikkeling van je projectteamleden.

Wat vragen we?
Een proactieve, zelfsturende houding en een hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Werken bij het proces Bouwen vereist een planmatige werkhouding, geeft veel verantwoordelijkheid en is een prima speelveld om je persoonlijk te ontwikkelen. Deze positie vereist een WO-werk-en denkniveau en ervaring in het werken en aansturen van (IPM) projectteams. Ervaring met HWBP-projecten of gelijksoortige grootschalige ruimtelijke opgaves heeft de voorkeur. Verder moet je een natuurlijk gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat draagvlak te creëren en te overtuigen.

Waterschap Brabantse Delta vraagt aan alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.
 
Wij bieden
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

De projectmanager in ingedeeld in functieschaal 12. Het jaarsalaris bedraagt, inclusief 20% IKB (individueel keuze budget) minimaal € 57.859,- en maximaal € 82.267,- bruto per jaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring zullen we je een salarisaanbod doen.
In het IKB is onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.
 
Reageren?
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Reageren kan tot en met 24 november, via onderstaande button. De eerste ronde van de selectiegesprekken staat gepland op 3 december. De tweede ronde staat gepland op 12 december.

Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met, Rob Wolbrink, Programmadirecteur Waterveiligheid (06-13677645). Voor de procedure kun je tot en met 18 november contact opnemen met Fieke Spoormakers, HR Medewerker (076-564 18 33). Vanaf 19 november kun je hiervoor contact opnemen met Mijke Buit, HR adviseur (06- 122 66 749).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Vacaturedetails: Projectmanager bij Waterschap Brabantse Delta