Manager Bouwen
Standplaats:Breda
De organisatie
                                          Buitengewone manager Bouwen gezocht

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. Ons gebied is divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. Net Nederland in het klein. Tel de historie van de watersnoodramp en intensief dijkversterkingsprogramma daarbij op. Plus het feit dat ons werkgebied grenst aan België. Dit maakt dat wij een uniek waterschap in Nederland zijn en maatwerk leveren.

We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een moderne en betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd.

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom het water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe doen we dat ? Buiten gewoon. Bij waterschap Brabantse Delta werken mensen met hart voor de omgeving.  Mensen die buiten werken. Mensen die buitengewone dingen doen. Mensen die gewoon doen. Mensen die doen!

Het proces Bouwen is op zoek naar een buitengewone

                                                          manager Bouwen (36 uur)

Vanuit het proces Bouwen worden projecten uitgevoerd in de openbare ruimte die gerelateerd zijn aan het watersysteem en de waterketen. Er wordt gewerkt aan een aantal programma’s die leiden tot concrete projecten en opgaven. De opgaven kunnen meervoudig complex zijn wegens grote en wisselende belangen in samenwerking met partners en ook omdat projecten uitgevoerd moeten worden tijdens de uitvoering van de reguliere continue processen van het waterschap. De projecten worden veelal gekenmerkt door een groot aantal stakeholders, samenwerking met andere overheden en/of technisch complex.

Wat houdt de functie in?
In deze functie krijg je de integrale verantwoordelijkheid voor alle mensen die in het proces Bouwen werkzaam zijn (70 fte) en ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bedrijfsprocessen en projecten door vakkundige projectmanagers met hun team. Je legt daarbij verantwoording af aan het bestuur. Daarbij is afstemming met bestuurders, stakeholders en interne belanghebbenden van groot belang.

Samen met tien collega managers werk je aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’. Samen met de secretaris-directeur en de drie programmadirecteuren werk je vanuit je proces aan de realisatie van programmadoelen die in overleg met ons bestuur gesteld zijn.

In deze functie krijg je de uitdaging twee voormalige afdelingen samen te brengen en zodanig te gaan organiseren dat de processen efficiënt en effectief uitgevoerd kunnen gaan worden. We zoeken dus ook een bouwer voor dit proces. Je krijgt daarbij de ruimte om richting te geven aan zowel de inrichting van je proces als de verrichting ervan. Je hoeft dit vanzelfsprekend niet alleen te doen. Je gaat samen met je teammanager hiermee aan de slag.
 
Wat zoeken we?
Wij zoeken een kandidaat die beschikt over de juiste competenties en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als manager. Ook de rol van opdrachtgever is je niet vreemd. We vragen academisch werk- en denkniveau, affiniteit met waterbeheer en een grote dosis enthousiasme.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Wat vragen we?
Je beschikt over een brede kennis van projectmatig werken in een complex en divers omgevingskader en je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een visie. Daarnaast heb je lef, inspireer je anderen en verbind je mensen. Je bent besluitvaardig, omgevings- en resultaatgericht, communicatief sterk en een organisatietalent. Je bent iemand die initiatief neemt en vernieuwing brengt. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust. Je weet hoe het is om in een bestuurlijke omgeving te werken. Aantoonbare ervaring binnen of met overheidsprocessen en de bijbehorende dynamiek is een grote pré.
 
Wat bieden we?
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Je krijgt een passend salaris dat wordt afgestemd op je achtergrond. Het jaarsalaris bedraagt, inclusief 20% IKB (individueel keuze budget) minimaal € 70.977 en maximaal € 102.456,- (schaal 14). In het IKB is onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.
 
Interesse?
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Solliciteren kan tot en met 24 november via onderstaande button. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Arthur Meuleman, secretaris-directeur (076-564 13 60). Voor de procedure kun je tot en met 18 november a.s. contact opnemen met Angela Roos (076 -564 15 34). Na 18 november kun je contact opnemen met Mijke Buit, HR Adviseur (06-122 66 749). De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 2 december en de gesprekken voor de tweede ronde op 10 december.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 

Vacaturedetails: Manager Bouwen bij Waterschap Brabantse Delta