Open sollicitatie

Velden met * zijn verplicht.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel(s)
Roepnaam *
Voorletters
Geslacht *
Titel
Geboortedatum *
Contactinformatie
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
E-mail adres *
LinkedIn-profiel
(vul hier de link naar je LinkedIn-profiel in)
Telefoon *
Mobiele telefoon
Opleiding
Niveau *
Richting
Overige gegevens
Sollicitatiebrief *
CV *
Additionele informatie
Wil je voltijd werken?
(36 uur per week) *
Gewenst aantal uren per week?
Gewenste functiegroep
Houd de CTRL toets ingedrukt om meerdere opties te selecteren.
Gewenste organisatie(s)
Waar ken je ons van? *
Ga je akkoord met het privacy statement? *
Privacy statement
GR de Bevelanden hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door GR de Bevelanden en worden opgenomen in onze database.
copyGegevens
Open sollicitatie bij GR de Bevelanden
Gemeente Goes Gemeente Goes Gemeente Goes Gemeente Goes Gemeente Goes