Privacy statement

1. Identiteit

De verantwoordelijke voor deze website is Baker & McKenzie Amsterdam N.V. ( “Baker & McKenzie”), Claude Debussylaan 54, 1082 MD, te Amsterdam. Baker & McKenzie is bereikbaar via recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com

2. Doeleinde

Baker & McKenzie is er als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor verantwoordelijk dat de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door Baker & McKenzie worden verwerkt voor werving en selectiedoeleinden voor vacatures binnen Baker & McKenzie en dat uw gegevens gedurende de periode van één jaar door ons worden bewaard.

3. Gevraagde informatie

Teneinde in aanmerking te komen voor een vacature binnen Baker & McKenzie is registratie middels het solicitatieformulier verplicht. Sollicitanten zijn verplicht de navolgende informatie op te geven: voornaam en achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail adres, woonplaats, telefoonnummer en curriculum vitae. Alle overige door u verstrekte persoonsgegevens zijn facultatief.

4. Ontvangers

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die noodzakelijkerwijs bij het werving en selectieproces zijn betrokken.

5. Rechten Sollicitanten

Sollicitanten die zich via het sollicitatieformulier registreren geven daarmee ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Baker & McKenzie. Iedereen kan zich tot de afdeling Human Resources van Baker & McKenzie wenden met het verzoek om inzage van de met betrekking tot hem/haar verwerkte persoonsgegevens. Voorts kan hij/zij Baker & McKenzie verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van werving en selectie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Iedereen kan zijn/haar toestemming ook te allen tijde intrekken.

6. Privacy vragen

Vragen over het privacybeleid van de website kunnen per post aan Baker & McKenzie worden gesteld of per e-mail worden verzonden aan recruitment.amsterdam@bakermckenzie.com

7. Beveiliging

Voor de registratie als sollicitant gebruikt Baker & McKenzie een beveiligd protocol. De aldus verkregen gegevens worden door Baker &McKenzie opgeslagen in een database, welke adequaat beveiligd is tegen ongeoorloofd gebruik door derden.

8. Bewaartermijn

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

_________________________________________________________
Baker & McKenzie Amsterdam N.V. has its registered office in
Amsterdam, the Netherlands, and is registered with the Trade
Register under number 34208804. Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein.
_________________________________________________________