Afstudeerstage: Biotechnology (WO)
SectorStage
Standplaats
Onze organisatie
Ons team Advies Zuiveren is onderdeel van de teams die een bijdrage leveren aan het zuiveren van en terugwinnen van grondstoffen uit rioolwater. De afdeling Advies Zuiveren zorgt voor planvorming in de afvalwaterketen en ondersteunt en adviseert de zuiveringsregio’s bij innovaties en knelpunten in de bedrijfsvoering van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s).
Wat ga je doen
Aanleiding van de opdracht
Emissie van CO2 en lachgas wordt een steeds belangrijker thema.
Waterschappen werken aan duurzaamheid en duurzaam imago. CO2 en vooral lachgas draagt bij aan klimaatverandering.
Jouw achtergrond
Wat ga je doen? 
Ten behoeve van de emissiereductie van lachgas (N2O):
  • Ga je aan de slag met de aanbevelingen uit een eerste succesvol onderzoek naar het verminderen van de vorming van lachgas in rwzi’s, mogelijk in Stowa-verband;
  • Onderzoek je of het onderzoek reproduceerbaar is op andere installaties.
  • Onderzoek je hoe lachgassensoren kunnen worden opgenomen in de
    procesregelingen op rwzi’s.
  • Wanneer het qua tijd nog past onderzoek je of de lachgassensoren kunnen worden opgenomen in een op Artificial intelligence/ data gebaseerde procesbesturing.

Uiteindelijk beoogd resultaat:
Advies t.a.v. van mogelijke aanpak voor de reductie van lachgas emissie en bijbehorende investerings- en exploitatiekosten.

Wij zoeken:
Een gedreven academische stagiair BSc/MSc met interesse in afvalwaterzuivering. Bijvoorbeeld met een studie Process technology of Biotechnology (of vergelijkbaar). Je vervolgt een recent onderzoek. Het belang van de reductie van emissie wordt steeds groter. We werken dan ook samen met andere partijen als waterschappen, STOWA en andere kennisinstituten. Vaardigheden die je nodig hebt zijn verbinden, afstemmen, analyseren en conceptueel ontwerpen van een aanpak en begroten van benodigde aanpassingen.
Je salaris
Wij bieden:
Een stageplaats in een fijn team met een goede sfeer, bij de ‘Beste Overheidsorganisatie 2018’!
Een omgeving waar je goed begeleid wordt, je veel kunt leren en feedback krijgt. Daarnaast ontvang je een maandelijkse stagevergoeding van € 400,- bruto per maand. Dit bedrag is inclusief reiskostenvergoeding bij een fulltime stage (36 uur).
Meer informatie en sollicitatie
Informatie en solliciteren:
Heb je vragen of opmerkingen, bel dan met Bart Verberkt (Bedrijfskundig Technoloog), tel. 06-13086765 of Paul Bos (Afdelingshoofd), tel. nr. 06-50206468.
Heb je interesse in deze stageplaats? Reageren is mogelijk via onderstaande button.
Vacaturedetails: Afstudeerstage: Biotechnology (WO) bij Aa en Maas